BUREAUCRACY


11 IPS officers elevated to Selection Grade in AP
11 IPS officers elevated to Selection Grade in AP


In total 11 IPS officers of 2006 batch have been elevatedto Selection Grade in Andhra Pradesh. The officers names are: Dr Kolli Raghuram Reddy, Ake Ravi Krishna, Sarvashresta Tripathi, Ms R Jayalakshmi, G V G Ashok Kumar, G Vijay Kumar, S Hari Krishna, M Ravi Prakash, S V Rajasekhara Babu, K V Mohan Rao and PHD RamakrishnaBureaucracy News