BUREAUCRACY


2010 batch IAS officers attains promotion to Junior Administrative Grade (JAG)
2010 batch IAS officers attains promotion to Junior Administrative Grade (JAG)


A large number of IAS officers of 2010 batch have been elevated to Junior Administrative Grade (JAG) in Karnataka. The officers include: S S Nakul, Mrs P I Sreevidya, Mrs M Kanaga Valli, Sivakumar K B, Dr V Rama Prasath Manohar, Mrs Vasireddi Vijaya Jyothsna, Mrs N Manjushree, Mrs R Vinoth Priya, R Venkatesh Kumar, Krishna Bajpai, K S Manjunath, S B Bommanahalli, G N Shivamurthy, T Venkatesh, B Ramu, S Palaiah, Mrs C P Shylaja, M K Sreerangaiah, Captain Dr K Rajendra, D S Ramesh, J Manjunath, R Girish, Dr B R Mamatha, M G Hiremath and K G Shantharam.Bureaucracy News