BUREAUCRACY


Empanelment of 15 names from 1990 IRSE batch for Joint Secretary posts in GoI
Empanelment of 15 names from 1990 IRSE batch for Joint Secretary posts in GoI


In total, 15 names from 1990 batch of Indian Railway Service of Engineers (Civil) have been empanelled for assignments for Joint Secretary and Joint Secretary level posts in Government of India. The 15 names include: Prem Sagar Gupta, Ramashray Pandey, Sharam Shambhoo Kedia, Shyam Singh, Amit Gupta, Anjani Kumar B Kamalakara Reddy, Ghansham Bansal, Naresh Chandra Karmali, Ajay Sharma, Nilmani, Surinder Pal, Hari Prakash Tripathi, Anjani Kumar Sinha and Vinod Kumar Shukla.Bureaucracy News