BUREAUCRACY


IRS officers promoted as Pr Comm , Customs and Central Excise
IRS officers promoted as Pr Comm , Customs and Central Excise


The ACC has empanelled 76 officers for promotion to the grade of Principal Commissioner of Customs and Central Excise in the IRS(Customs & Central Excise) for the panel years 2017-18, 2018 and 2019.They names are—Rajiv Talwar, Alok Tiwari, Sanjay Kumar Agarwal, Mallika Arya, S Kannan, Alok Shukla,Satish Kumar Agrawal, Pradeep Kumar Goel, Mandalika Srinivas, Pramod Kumar Agrawal, V Rama Mathew, Mallika Mahajan Sinha, Suresh Krishnani, Alok Raj,Rangisetty Ranga Babu, Shashank Priya,Krishna Akshya Mishra, Pramod Kumar Singh,Nishith Goyal, Vivek Ranjan, Uma Shanker, Ajay Dixit, Shrikant S Patil, Neeta Lal Butalia, Hemambika R Priya,Shyam Raj Prasad, B V Shivanaga Kumari, Ajay Ganesh Ubale, Vijay Kalsi, Pramod Kumar, K Chandra Shekhar, Suakzthang Nunthuk, Surjit Bhujabal, Seema Arora,Maddukuri Venkata Subbaiah Choudhary,Deepak Arora, Rajesh Sodhi, K Anpazhakan, Sanjay Kumar Agarwal,Sandeep Srivastava, Roopam Kapoor,Kanu Verma Kumar,Navneet Goel, Ashok, J S Chandrasekhar, Anil Kumar Gupta, Aruna Narayan Gupta, Mohan Kumar Singh, Gurdeep Singh, Srinivas Murty Tata, Monmohan Singh, Vandana K Jain, Bijoy Kumar Kar, Renu K Jagdev, Virender Kumar Chaudhary, Reshma Lakhani, Seema Jere Bisht, D Krishna Srinivas,Ashish Verma, Jane Karuna Nathaniel, Javed Akhtar Khan, P. Hemavati, Tejasvini P Kumar, Ram Chander Sankhla, R Bhagya Devi, Kishori Lal, Gaigondin Panmei, Sanjay Pant, Yogendra Garg, M Rama Rao, Ashutosh Awasthi, Tejpal Singh, Rajesh Pandey, Bijoy Bihari Mohapatra, Rajesh Puri and Ajay SaxenaBureaucracy News